Privacy Policy DA

POLITIK TIL BESKYTTELSE AF FORBRUGERNES PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. INTRODUKTION

Hos Bel Nordic AB og andre virksomheder inden for Bel-koncernen stræber Vi altid efter på bedst mulig vis at leve op til vores kunders forventninger og skabe så stærke relationer til dem som muligt, og derfor har vi ofte brug for at indsamle personlige oplysninger på forskellige måder. Vores forbrugere skal være sikre på, at vi hos Bel er meget omhyggelige med at sikre, at alle personlige oplysninger, der indgives til enhver virksomhed inden for vores koncern, bliver beskyttet og behandlet i overensstemmelse med gældende love og regler. På denne baggrund har Bel vedtaget denne politik for behandling af forbrugernes personlige oplysninger med det formål at sikre fuldstændig gennemsigtighed og sikkerhed i forbindelse med vores behandling af personlige oplysninger.
Med “personlige oplysninger” henvises der til al indsamlet information, der handler om en person, og som gør det muligt for os at identificere vores forbrugere, enten direkte eller indirekte.
Med “behandling” henvises der til en foranstaltning eller kombination af foranstaltninger vedrørende personlige oplysninger eller sæt af personlige oplysninger, såsom for eksempel indsamling, registrering, lagring, bearbejdning og ændring.
Inden du udleverer personlige oplysninger til os, anbefaler vi, at du læser denne politik igennem.

2. ANSVARLIG FOR PERSONLIGE OPLYSNINGER

BEL NORDIC AB (org. nr. 556108-8732, adresse Box 1172, SE-251 11 Helsingborg) er ansvarlig for personlige oplysninger i forbindelse med al behandling af dine personlige oplysninger, som sker, når du besøger en af vores hjemmesider, der står angivet i afsnit 3, kommunikerer med os og bruger vores serviceydelser. Information om, hvordan du kommer i kontakt med os, finder du i afsnit 11.

 • Legitimitet:
  Oplysningerne indsamles til specifikke, tydelige og legitime formål; behandlingen vil ikke omfatte følsomme oplysninger (f.eks. etnisk baggrund, politisk, filosofisk eller religiøs overbevisning, medlemsskab af fagforening, helbred eller sexliv, kriminel baggrund eller sikkerhedsforanstaltninger).
 • Relevans:
  De indsamlede oplysninger skal være hensigtsmæssige, relevante og rimelige i forhold til det formål, hvortil de indsamles.
 • Nøjagtighed:
  Oplysningerne skal være rigtige, fuldstændige og, hvor det er nødvendigt, aktuelle.
 • Gennemsigtighed:
  Ved indsamlingen af dine personlige oplysninger vil du få al relevant information vedrørende indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger, især hvad angår formålet med indsamlingen og modtagerne af disse oplysninger.
 • Lagring:
  Oplysningerne bliver gemt i en periode, der ikke overskrider den tid, der kræves for at opfylde formålet med indsamlingen og behandlingen af disse oplysninger.
 • Samtykke:
  Den pågældende person skal have givet sit samtykke til behandlingen af sine personlige oplysninger.
 • Privatliv og sikkerhed:
  Vi sikrer, at alle indsamlede personlige oplysninger håndteres på en sikker og fortrolig måde ved at træffe de rimelige tekniske foranstaltninger.

3. OMFANG

Denne politik er gældende for:

 • al behandling af personlige oplysninger, der sker inden for rammen af vores relationer til vores forbrugere;
 • al behandling af personlige oplysninger, som sker, ved at du bruger en af vores serviceydelser; og
 • alle personlige oplysninger, som indsamles via vores hjemmesiderwww.bel-nordic.com, www.denleendeko.dk ; www.minibabybelquiz.dk

4. TYPE PERSONLIGE OPLYSNINGER, DER INDSAMLES

Hvilke personlige oplysninger, Bel behandler, afhænger af, hvilken relation Bel har til dig og i hvilken sammenhæng under afsnit 6 nedenfor, vi behandler dine personlige oplysninger. Nedenfor står der angivet en liste over sådanne personlige oplysninger om dig og/eller din familie, som vi kunne bede om og behandle:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Information om din familie, såsom antal personer i husstanden, dine børns alder m.m.
 • Dine forbrugsvaner vedrørende vores produkter

I det omfang Bel behandler personlige oplysninger om børn på under 16 år, har vi pligt til at indhente samtykke fra en forælder/værge. Bel beder derfor brugere af deres hjemmeside, som er under 16 år, om en forælder/værges e-mailadresse, således at vi kan sende en kopi af alle e-mails, hvori vi beder børnene om personlige oplysninger. En forælder/værge kan til enhver tid bede om at få adgang til personlige oplysninger, som vedrører deres barn, og at bede om, at disse oplysninger ændres eller fjernes fra vores kundedatabase ved at kontakte vores kundeservice i henhold til afsnit 12 nedenfor.

5. MIDLER OG TIDSPUNKT FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger kan indsamles og behandles med følgende midler og på følgende tidspunkter:

 • Når du kontakter vores kundeservice [via e-mail, brev, telefon eller vores hjemmeside] (med for eksempel spørgsmål og klager)
 • Når du deltager i markedsføringsaktiviteter eller interagerer med os gennem for eksempel konkurrencer, spil og nyhedsbreve [via e-mail, brev, telefon eller vores hjemmeside eller Facebook]

6. FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Bel indsamler og behandler personlige oplysninger til følgende formål:

 • For at kunne opfylde dine behov og ønsker som forbruger
 • For at få en større forståelse af vores forbrugeres behov og ønsker for at kunne udvikle og forbedre vores produkter og virksomhed.
 • For at du som forbruger skal kunne downloade rabatkuponer til vores produkter
 • At vi skal kunne sende information, nyhedsbreve, rabatter og tilbud til dig fra [os eller nogle af] vores samarbejdspartnere.
 • For at udvikle, forbedre og gøre din brug af vores hjemmesider mere sikker (blandt andet angående browsing og datasikkerhed)
 • For at følge lokal lovgivning

Ud over til de ovenfor angivne formål vil Bel muligvis bruge dine personlige oplysninger til markedsføringsformål.

Retsgrundlaget for Bels behandling af dine personlige oplysninger er dit samtykke.

7. OVERFØRSEL AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER

I nogle tilfælde vil Bel skulle udlevere dine personlige oplysninger til interne og eksterne modtagere.

Bel vil muligvis udlevere personlige oplysninger til personer, som arbejder med IT-serviceydelser og markedsføringsydelser for vores regning. [Bel vil også muligvis udlevere personlige oplysninger til eksterne modtagere, som behandler personlige oplysninger for vores regning, såsom IT-leverandører og samarbejdspartnere].

Bel vil muligvis også udlevere dine personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for at (a) overholde den gældende lovgivning eller besvare en henvendelse fra myndighederne, (b) beskytte vores juridiske interesser eller (c) afsløre, forhindre eller på anden måde gøre opmærksom på svindel eller sikkerheds- eller tekniske problemer.

8. SIKKERHED

Bel træffer de passende tekniske foranstaltninger for at sikre, at dine personlige oplysninger ikke går tabt, ødelægges, misbruges eller udleveres uden tilladelse.

9. COOKIES

Bel informerer om, at sessionscookies sandsynligvis bruges under dit besøg på vores hjemmeside.
Disse cookies er data, som lagres i RAM-hukommelsen på din computer. Vi kan ikke identificere dig ved hjælp af disse cookies, men derimod lagrer de information om din brug af vores hjemmeside eller om din computer (blandt andet hvilke sider du har besøgt på hvilken dato og på hvilket tidspunkt), som vi kan læse ved et senere besøg.
Formålet med at indsamle information ved hjælp af cookies er at kunne identificere dig, når du vil ind på dine personlige sider og for at huske din forbindelse til hjemmesiden.
Disse cookies bliver ikke gemt, når du lukker din webbrowser.

Du kan slå lagringen af cookies fra på din computer ved at ændre dine browserindstillinger på følgende måde:
Hvis du bruger webbrowseren Internet Explorer (Microsoft): Vælg Funktioner og derefter Internetindstillinger, og klik derefter på fanen Beskyttelse af personlige oplysninger. Vælg derefter Avanceret. Vælg, om du vil blokere cookies fra oprindeligt websted og tredjeparter.
Hvis du bruger Firefox: Klik på menuknappen, og vælg Indstillinger og derefter Privatliv. Vælg “Firefox vil: Bruge tilpassede indstillinger for historik”. Fjern derefter markeringen i feltet “Accepter cookies fra websteder” for at blokere alle cookies. Tryk på OK.
Hvis du bruger Chrome: Tryk på Tilpas Google Chrome og derefter Indstillinger, og vælg Vis avancerede indstillinger. Under Beskyttelse af personlige oplysninger klikker du på Indstillinger for indhold og derefter på “Alle cookies og websidedata” og vælger dine indstillinger.

Hvis du bruger andre versioner af webbrowsere end dem, der står angivet her, bedes du kigge i hjælpefilerne eller brugermanualen.

10. BELS LAGRING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Dine personlige oplysninger vil ikke blive gemt længere end den tid, som kræves for at opfylde formålet med behandlingen, i overensstemmelse med gældende lovgivning.

11. DINE RETTIGHEDER

TILBAGEKALDELSE, ADGANG OG ÆNDRINGER

Du har altid ret til på hvilket som helst tidspunkt at tilbagekalde dit samtykke til den behandling, du har indgivet samtykke til. Du kan også til enhver tid få adgang til dine personlige oplysninger og anmode om, at de ændres. Anmodning om tilbagekaldelse, adgang og ændringer skal ske til vores kundeservice på følgende adresse eller via e-mail:

Bel Nordic AB
Box 1172
SE-251 11 Helsingborg
infonordic@groupe-bel.com

RETTELSE, SLETNING, INDSIGELSE OG BEGRÆNSNING

Hvis de personlige oplysninger, som Bel behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, kan du anmode om at få dem slettet eller rettet. Du har også ret til at anmode om en begrænsning af den behandling, som Bel udfører, ved at kontakte Bel. Du kan for eksempel anmode om begrænsning af behandlingen, hvis du anser, at de personlige oplysninger, som Bel behandler om dig, ikke er korrekte, eller hvis du anser, at Bel ikke længere har brug for de personlige oplysninger til formålene med behandlingen.

Du har også altid ret til at takke nej til markedsføringsmeddelelser. Alle markedsføringsmeddelelser, som vi sender til dig, indeholder et link, som du kan bruge, hvis du ønsker at afmelde yderligere markedsføringshenvendelser.

RET TIL AT TAGE DEL I OPLYSNINGERNE

Hvis du vil have yderligere information om, hvordan Bel behandler dine personlige oplysninger, formålet med behandlingen, eller hvilke personlige oplysninger Bel behandler om dig, kan du anmode om at tage del i sådanne oplysninger.

Du har også ret til at få en kopi af de personlige oplysninger, som Bel behandler om dig.
En sådan anmodning skal ske skriftligt til den adresse eller den e-mailadresse, der står angivet ovenfor i dette afsnit 12, være personligt underskrevet og indeholde oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse. Hvis du indgiver din anmodning i elektronisk format, har du ret til at få oplysningerne i elektronisk format.

RET TIL AT KLAGE

Vi værner om dit privatliv og stræber efter at behandle dine personlige oplysninger på bedst mulig vis. Hvis du alligevel anser, at Bel behandler dine personlige oplysninger på en forkert måde, bedes du kontakte os. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)
Vi behandler alle anmodninger på bedst mulig vis og i henhold til gældende lovgivning.

12. INDSAMLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER FRA TREDJEPART

På nogle af vores hjemmesider kan du få mulighed for at sende et link til en side på en hjemmeside tilhørende Bel til en tredjepart. I sådanne tilfælde er vi nødt til at indsamle din og tredjeparts e-mailadresser.

Alle e-mailadresser, der samles ind til sådanne formål, vil udelukkende blive anvendt til det formål og blive slettet umiddelbart efter.

13. OPDATERINGER

Denne politik vil måske blive ændret fra tid til anden, og vi anbefaler derfor, at du læser den igennem med jævne mellemrum.

Denne er senest opdateret 19. maj 2017