Privacy Policy NO

RETNINGSLINJER FOR VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

 1. INTRODUKSJON

Vi i Bel Nordic AB og andre selskaper innenfor Bel-konsernet («Vi» eller «Bel») gjør vårt ytterste for å innfri forventningene til kundene våre på best mulig måte og skape så sterke relasjoner til dem som mulig. Vi må derfor ofte samle inn personopplysninger på forskjellige måter. Det er viktig at kundene våre føler seg sikre på at Bel er svært nøye med å sikre at alle personopplysninger som oppgis til et av selskapene i konsernet blir beskyttet og behandlet i tråd med gjeldende lover og regler. På bakgrunn av dette har Bel vedtatt disse retningslinjene for behandling av personopplysninger, med den hensikt å sørge for full gjennomsiktighet og sikkerhet i forbindelse med vår behandling av personopplysninger.

Med «personopplysninger» menes all innsamlet informasjon som omhandler et individ og som gjør det mulig for oss å identifisere kundene våre, enten direkte eller indirekte.

Med «behandling» menes enhver handling eller kombinasjon av handlinger som utføres i forbindelse med personopplysninger eller flere sett med personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, lagring, bearbeiding og endring.

Før du oppgir dine personopplysninger til oss anbefaler vi at du leser disse retningslinjene.

 1.  PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

BEL NORDIC AB (org. nr. 556108-8732, Box 1172, 251 11 Helsingborg) er ansvarlig for all behandling av dine personopplysninger som skjer i forbindelse med at du besøker noen av våre hjemmesider, angitt under avsnitt 3, kommuniserer med oss eller bruker tjenestene våre. I avsnitt 11 finner du informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med oss.

 • Legitimitet:
  Opplysningene samles inn til spesifikke, tydelige og legitime formål, og behandlingen vil ikke omfatte sensitive opplysninger(eks. etnisk bakgrunn, politiske, filosofiske eller religiøse synspunkter, fagforeningsmedlemskap, helse eller sexliv, kriminell bakgrunn eller sikkerhetstiltak).
 • Relevans:
  De innsamlede opplysningene skal være hensiktsmessige, relevante og stå i rimelig forhold til det formålet som de samles inn for.
 • Riktighet:
  Opplysningene skal være riktige, fullstendige og, ved behov, aktuelle.
 • Gjennomsiktighet:
  Ved innsamling av dine personopplysninger vil du få all relevant informasjon knyttet til innsamlingen og behandlingen av disse opplysningene, spesielt med tanke på hensikten med innsamlingen samt hvem som mottar disse opplysningene.
 • Lagring:
  Opplysningene lagres i en tidsperiode som ikke skal overskride den tiden som kreves for å gjennomføre det som er hensikten med innsamlingen eller behandlingen av disse opplysningene.
 • Samtykke:
  Personen det gjelder må ha gitt sitt samtykke til behandlingen av sine personopplysninger.
 • Konfidensialitet og sikkerhet:
  Vi sikrer at alle innsamlede personopplysninger blir håndtert konfidensielt og på en sikker måte ved å ta hensiktsmessige tekniske forholdsregler.
 1. OMFANG

Disse retningslinjene gjelder:

 • all behandling av personopplysninger som skjer innenfor rammene av våre kunderelasjoner
 • all behandling av personopplysninger som skjer i forbindelse med at du bruker noen av våre tjenester
 • alle personopplysninger som samles inn via nettstedene våre bel-nordic.com, www.denleendeko.dk, www.mammabekjennelser.no samt www.minibabybelquiz.no
 1. TYPE PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN

Hvilke personopplysninger Bel behandler avhenger av hvilket forhold Bel har til deg og i hvilken sammenheng vi behandler dine personopplysninger, se avsnitt 6 under. Under følger en liste over den typen personopplysninger om deg og/eller familien din som vi kan komme til å etterspørre og behandle:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger som adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Informasjon om familien din, som f.eks. antall personer i husholdningen, alder på barna dine osv.
 • Dine kjøpevaner når det gjelder produktene våre

I den grad Bel behandler personopplysninger om barn under 16 år har vi plikt til å innhente samtykke fra foresatte. Derfor ber Bel nettsidebrukere som er under 16 år om e-postadressen til en foresatt slik at vi kan sende en kopi til dem hver gang vi sender en e-post der vi ber barnet om personopplysninger. En foresatt kan når som helst be om å få tilgang til personopplysninger som angår deres barn og be om at disse opplysningene endres eller fjernes fra kundedatabasen vår ved å ta kontakt med kundeservice i tråd med avsnitt 12 under.

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER – NÅR OG HVORDAN

Personopplysningene dine kan samles inn og behandles gjennom følgende kanaler og på følgende tidspunkter:

 • Når du kontakter vår kundeservice [via e-post, brev, telefon eller nettstedet vårt] (for eksempel med spørsmål eller klager)
 • Når du deltar i markedsføringsaktiviteter eller interagerer med oss gjennom for eksempel konkurranser, spill og nyhetsbrev [via e-post, brev, telefon eller nettsidene og facebook-sidene våre]
 1. FORMÅL MED OG RETTSLIG GRUNN FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Bel samler inn og behandler personopplysninger til følgende formål:

 • For å kunne oppfylle behovene og ønskene til deg som forbruker.
 • For å få en økt forståelse for forbrukernes behov og ønsker, slik at vi kan videreutvikle og forbedre produktene våre og virksomheten vår.
 • For at du som forbruker skal kunne laste ned rabattkuponger til produktene våre.
 • For at vi skal kunne sende informasjon, nyhetsbrev, rabatter og tilbud til deg fra [oss eller noen av ] våre samarbeidspartnere.
 • For å videreutvikle og forbedre nettstedene våre samt gjøre din bruk av nettstedene sikrere (blant annet med hensyn til nettsøk og datasikkerhet).
 • For å følge lokal lovgivning.

I tillegg til ovennevnte formål kan Bel komme til å bruke personopplysningene dine i markedsføringsøyemed.

Rettslig grunn for Bels behandling av personopplysningene dine er ditt samtykke.

 1. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

I enkelte tilfeller kan det være at Bel må oppgi personopplysningene dine til interne og eksterne mottakere.

Det kan være at Bel oppgir personopplysninger til personer som arbeider med IT-tjenester og markedsføringstjenester på våre vegne. [Det kan også være at Bel oppgir personopplysninger til eksterne mottakere som behandler personopplysningene på våre vegne, som for eksempel IT-leverandører og samarbeidspartnere.]

Det kan også være at Bel må oppgi personopplysningene dine hvis det er nødvendig for å (a) imøtekomme relevant lov eller anmodning fra myndigheter; (b) ivareta våre juridiske interesser; eller (c) oppdage, forebygge eller på annen måte avsløre bedrageri, sikkerhets- eller tekniske problemer.

 1. SIKKERHET

Bel tar hensiktsmessige tekniske forholdsregler for å sikre at personopplysningene dine ikke går tapt, ødelegges, misbrukes eller oppgis til uautoriserte personer.

 1. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Bel informerer om at det sannsynligvis blir brukt midlertidige informasjonskapsler mens du besøker nettstedet vårt.

Disse informasjonskapslene er data som lagres i RAM-minnet på datamaskinen din. Vi kan ikke identifisere deg ved hjelp av disse informasjonskapslene, men de lagrer informasjon om din bruk av nettstedet vårt eller om datamaskinen din (blant annet hvilke sider du har besøkt, på hvilke datoer og hvilket tidspunkt), som vi kan lese ved senere besøk.

Hensikten med å samle inn opplysninger ved hjelp av informasjonskapsler er å identifisere deg når du vil logge deg på dine personlige sider og for å huske din kobling til nettstedet.

Disse informasjonskapslene blir ikke lagret når du lukker ned nettleseren.

Du kan skru av lagringen av informasjonskapsler på datamaskinen din ved å endre nettleserinnstillingene på følgende måte:

Hvis du bruker nettleseren Internet Explorer (Microsoft): Velg Verktøy og deretter Internettalternativer og klikk på fanen Personvern. Deretter velger du Avansert under Innstillinger. Velg om du vil blokkere informasjonskapsler fra førstepart og tredjepart.

Hvis du bruker Firefox: Klikk på menyknappen og velg Alternativer og deretter Personvern. Velg «Firefox skal: Bruke egne innstillinger for historikk». Fjern deretter haken i ruten «Tillat informasjonskapsler fra nettsteder» for å blokkere alle informasjonskapsler. Klikk på OK.

Hvis du bruker Chrome: Klikk på Mer og deretter Innstillinger og velg Vis avanserte innstillinger. Klikk på Innstillinger for innhold under Personvern-delen og deretter på «Se alle informasjonskapsler og nettstedsdata» og velg dine innstillinger.

Dersom du bruker andre versjoner av nettlesere enn de som angis her: se hjelpefilene eller bruksanvisningen.

 1. BELS LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, i samsvar med gjeldende lovgivning.

 1. DINE RETTIGHETER

TILBAKEKALLING, TILGANG OG ENDRING

Du har alltid rett til når som helst å tilbakekalle ditt samtykke til den behandlingen du har samtykket til. Du kan også når som helst få tilgang til personopplysningene dine og anmode om at de endres. Anmodning om tilbakekalling, tilgang og endring sendes inn til kundeservice på følgende adresse eller via e-post:

Bel Nordic AB
Box 1172
251 11 Helsingborg

infonordic@groupe-bel.com

RETTELSER, SLETTINGER, INNVENDINGER OG BEGRENSNINGER

Dersom Bel behandler personopplysninger om deg som er feilaktige, ufullstendige eller irrelevante kan du anmode om å få dem slettet eller rettet. Du har også rett til å anmode om at Bel begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Kontakt Bel for å anmode om slik begrensning. Du kan for eksempel anmode om begrensning av behandlingen hvis du mener at Bel behandler personopplysninger om deg som ikke er korrekte, eller hvis du mener at Bel ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet som de behandles for.

Du har også alltid rett til å takke nei til markedsføringsinformasjon. All markedsføringsinformasjon som vi sender til deg inneholder en lenke som du kan bruke hvis du ønsker å melde deg av ytterligere markedsføringsbrev.

RETT TIL Å LESE OPPLYSNINGENE

Dersom du ønsker mer informasjon om hvordan Bel behandler personopplysningene dine, formålet med behandlingen eller vil vite hvilke av dine personopplysninger Bel behandler kan du anmode om å få slik informasjon.

Du har også rett til å få kopi av de personopplysningene Bel behandler som angår deg.

En slik anmodning skal sendes skriftlig til adressen eller e-postadressen som er angitt over i dette avsnitt 12, den skal være undertegnet personlig og inneholde opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Sender du anmodningen i elektronisk format, har du rett til å få informasjonen i elektronisk format.

RETT TIL Å KLAGE

Vi verner om din personlige integritet og gjør vårt ytterste for å behandle dine personopplysninger på best mulig måte. Hvis du likevel mener at Bel behandler personopplysningene dine på en feilaktig måte, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Vi vil behandle alle forespørsler på best mulig måte og i tråd med gjeldende lovgivning.

 1. INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER FRA TREDJEPART

På enkelte av nettstedene våre kan du få mulighet til å sende en lenke til en nettside som tilhører Bel, til en tredjepart. I slike tilfeller må vi samle inn din og tredjeparts e-postadresser.

Alle e-postadresser som samles inn til slike formål vil kun bli benyttet til det konkrete formålet og blir umiddelbart slettet i etterkant.

 1. OPPDATERINGER

Det kan være at disse retningslinjene blir endret fra tid til annen, og vi anbefaler derfor at du jevnlig leser gjennom dem.

19.05.2017